Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Konnichiwa Jatoviwi bv. online bestelling voor zelf afhalen.
Online besteltijden:
-Bestellingen op dezelfde dag kunnen via onze webwinkel geplaatst worden tot dagelijks 19:30. Daarna dienen alle bestelling telefonisch te worden doorgegeven. Anders kunnen wij uw bestelling niet verwerken.
-Alle verplichte velden in factuurgegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden.
-Alle bestellingen dienen te worden opgehaald op ons winkeladres ; Huizerweg 43, 1401 GH Bussum.
-Annulering van vooraf ingediende bestelling moet 48 uur van tevoren doorgegeven zijn.
-Uw bestelling word telefonisch.
-Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
-Prijswijzigingen voorbehouden.Aansprakelijkheid en disclaimer
De auteur van deze website geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële noch andere vorm van compensatie. Ook wijst hij iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon – bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling – vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden.
Om de website zo actueel mogelijk te houden wordt de aanwezige informatie op geregelde tijdstippen ge-update, evenwel zonder voorafgaande verwittiging.
Het is mogelijk dat wij of een aanverwante dienst een link maken naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden afdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze afdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.